بررسي استفاده از خط‌ مشي مجموعه‌گستري

عنوان:بررسي استفاده از خط‌ مشي مجموعه‌گستري و شناسايي مشكلات استفاده از خط مشي مجموعه‌گستري از ديدگاه مديران كتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي مجري ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 54 بازدید

بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری...

عنوان پايان نامه: بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری(مختصص و غيرمتخصص) ازديدگاه کارکنان واجد و فاقد مدرک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 63 بازدید

بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران

دانشجو: حسين مرادی مقدم ورودی: ۱۳۸۰ استادراهنما: دکترفرج پهلو-استاد مشاور: دکتربيگدلی داوران: دکترکوکبی-دکترعصاره تاريخ دفاع:شنبه ۲اسفند بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید

طرح پيشنهادی ايجاد پايگاه وب کتابداران ايران براساس نيازهای آنان

  اين پايان نامه توسط آقای محمد نعيم آبادی دردانشگاه شهيدچمران اهوازارائه شده است.استاد راهنمای ايشان دکترعصاره بودند. امروزه اکثرمراکزعلمی و فرهنگی-سازمانها-کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي

پايان‌نامه كارشناسي ارشدبررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي: مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران, شهيد بهشتي و مشهد در سالهاي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 62 بازدید

طرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي

پايان‌نامه كارشناسي‌ارشدطرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي در شرايط فعلي. استاد راهنما: طاهره علومي. پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) ._ دانشگاه تهران، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

ساخت يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي ايران

Development of a Machine-Readable Cataloguing (MARC) Fromat for Iran.ساخت يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي ايران. استاد راهنما: هلن جارويس. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 55 بازدید

تدريس كتابداري ازطريق تلويزيون

فرزين،فرزانه.بررسي تدريس كتابداري از طريق كلاسهاي آزاد راديو تلويزيون دانشگاه شيراز،1355.اين بررسي، به منظور شناخت ميزان موفقيت يا عدم موفقيت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

ميزان كمك‌يابي دانشجويان دانشگاه شيراز از كتابدار در انجام تحقيقات كتابخانه‌اي

دكتر عبدالرسول جوكاردانشيار علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيرازفاطمه معتمديدانشجوي دكتري علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيرازچكيدهاين تحقيق به منظور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 45 بازدید
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
تیر 84
3 پست
دی 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
1 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
1 پست