نام خانوادگی: خاجوی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام: پریسا عنوان پایان نامه: مقایسه توصیفی برخی از قابلیتهای نرم افزار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 72 بازدید
نام خانوادگی: حيدری نام: عليرضا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> عنوان پایان نامه: بررسی خدمات مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاههای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 56 بازدید
نام خانوادگی: فارسی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام: قربانعلی عناون پایان نامه: طرح پیشنهادی نمایه استنادی علوم جمهوری اسلامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید
نام خانوادگی: کلابیان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام: محمد عنوان پایان نامه: مقایسه فعالیتهای علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
نام خانوادگی: طبیبیان                                          نام: شهرزاد استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> تاریخ فارغ التحصیلی: تیر ماه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید
دانشجو: حميد قاضي زادهاستاد راهنما: دكتر زاهد بيگدلياستاد مشاور: دكتر عبدالحسين فرج پهلوعنوان: بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 53 بازدید

بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشجو: زويا آباماستاد راهنما: دكتر فريده عصارهنتايج اين پايان نامه نشان مي‌دهد كه گروه‌هاي علوم تجربي و پايه به ارايه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 62 بازدید

ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان

عنوان: ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان و مطالعه خدمات تحويل مدرك درايران به منظور ارائه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 65 بازدید

تماس مستقيم كتابدار با مراجعه‌كننده و رايانه‌هراسي

نام دانشجو: فيروزه زارع‌فراشبندي استاد راهنما: دکترمرتضی کوکبیعنوان: بررسي رابطه ساده و چندگانه پيش‌بين‌هاي مهم رايانه‌هراسي با آن، در بين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
تیر 84
3 پست
دی 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
1 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
1 پست