نام خانوادگي:دانش   نام:فرشید عنوان پايان‌نامه:  تهیه و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستم ها و تعیین جایگاه سازمانی آنها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 54 بازدید
نام خانوادگي: اصنافي    نام:امير رضا عنوان پايان‌نامه:طراحي درگاهي براي مجلات الكترونيكي رايگان، ويژه دانشگاه شهيد چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجويان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 67 بازدید
نام خانوادگی: بيرانوند نام: علی استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی عنوان رساله:تأثير اجراي برنامه آموزش استفاده از كتابخانه بر توانايي استفاده از كتابخانه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 62 بازدید
نام خانوادگي: زوارقينام: رسولاستادراهنما: دكتر عبدالحسين فرج پهلواستاد مشاور: دكتر عبدالحميد معرف زادهارائه الگويي براي ويژگيهاي نمايشي و رابط كاربري ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید
نام خانوادگی: کرمانی نام: مهنوش استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی عنوان پايان نامه: پيشنهاد يک مجموعه قواعد فهرست نويسی استاندارد مطابق با ويژگيهای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید
نام خانوادگی: عبداللهی نام: ام البنين استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی عنوان پايان نامه: بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيدچمران اهواز به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید
نام‌خانوادگي: صابری  نام: مريم درجه‌تحصيلي: كارشناسي‌ارشد عنوان پايان‌نامه: بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي ايران و كشورهاي امريكا، كانادا و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 55 بازدید
نام خانوادگي: مرادمند        نام: علی عنوان پايان‎نامه: ارائة الگويي مناسب براي ارتقاء كيفي وب سايت كتابخانة ملّيجمهوري اسلامي ايران از طريق ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 61 بازدید
نام خانوادگی: کشتی رانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام:  شقایق عنوان پایان نامه: بررسی ساختار سازمانی مراکز اطلاع رسانی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 52 بازدید
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
تیر 84
3 پست
دی 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
1 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
1 پست