نام خانوادگي: اصنافي 

  نام:امير رضا

عنوان پايان‌نامه:طراحي درگاهي براي مجلات الكترونيكي رايگان، ويژه دانشگاه شهيد چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه در مورد اين مجلات

استاد راهنما: دکتر عبدالحسين فرج پهلو

استاد مشاور: دکتر عبدالحميد معرف زاده

چکيده:

يکي از انواع مجلات ا لکترونيکي، مجلات الکترونيکي رايگان هستند. اين مجلات، از طريق اينترنت و به صورت رايگان در دسترس کاربران قرار مي گيرند. هم اينک، مجلات الکترونيکي رايگان، بخش عمده منابع علمي مي باشند. هدف اصلي اين پژوهش، طراحي يک درگاه مخصوص مجلات الکترونيکي رايگان براي دانشگاه شهيد چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي اين دانشگاه مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات، بررسي منابع موجود، استفاده از سياهه وارسي، پرسشنامه و موتور کاوش ياهو بودند. براي تحليل آماري داده ها از آمار توصيفي و نيز آزمون مجذور خي، آزمون تحليل واريانس يک راهه و شفه استفاده شد. از تحليل سياهه وارسي که بين صاحب نظران ايراني در زمينه کتابداري و اطلاع رساني ارسال شده بود، 36 معيار جهت انتخاب مجلات الکترونيکي رايگان از طريق اينترنت به دست آمد. با استفاده از اين معيارها 198 مجله از پايگاه راهنماي مجلات الکترونيکي رايگان به دست آمد. در اين تحقيق مشخص شد که دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز آشنايي اندکي با مجلات الکترونيکي رايگان رشته تخصصي خود دارند و ميزان استفاده آنها از اين مجلات در سطح پائيني قرار دارد. بر اساس نظرات دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز، معيارهاي ارزيابي کيفيت مجلات الکترونيکي رايگان و ويژگيهايي که براي طراحي يک درگاه مخصوص مجلات الکترونيکي رايگان مورد نياز است، به دست آمد. دراين تحقيق با استفاده از آزمون مجذور خي مشخص شد که بين استفاده دانشجويان دوره هاي شبانه و روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز از مجلات الکترونيکي رايگان، تفاوت معني داري وجود ندارد. در اين تحقيق، با شيوه وب سنجي، پر استنادترين مجلات الکترونيکي رايگان هر رشته تعيين شد. با اين شيوه، 63 مجله پر استناد مشخص شد. در نهايت، با استفاده از نرم افزار فرانت پيج  که نرم افزارمخصوص طراحي صفحات وب است ، نسخه اوليه درگاه مخصوص مجلات الکترونيکي رايگان براي دانشگاه شهيد چمران اهواز طراحي و ايجاد شد. مجلات الکترونيکي رايگان هر رشته دانشگاهي، از اين درگاه قابل دسترس خواهند بود.

/ 3 نظر / 48 بازدید
لاله

سلام/از دکتر کوکبی عزيز چه خبر؟/شما درستان تمام شده يا هنوز مشغوليد؟/به عنوان يک دانشجوی سابق شهيد چمران از ملاقات با وبلاگ شمابسيار خوشوقتم

Maryam

تبريک فراوان به آقای اصنافی. موضوع بسيار خوب و کاربردی رو انتخاب کردند که نتايجش دانشجويان چمران رو خيلی ميتونه کمک کنه. ميخواستم خواهش کنم لينک وبلاگ گروهی کتابداران ايران رو هم اضافه کنيد. ممنونم

پرویز

خوبی آقای اصنافی.