پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

      عنوان رساله: بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌ها نام ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 117 بازدید
نام خانوادگي : پارسايي محمدي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام: پرستو استاد راهنما: دكتر مرتضي كوكبي استاد مشاور: دكتر عبدالحسين ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 133 بازدید