پست های ارسال شده در مهر سال 1384

نام خانوادگي: اصنافي    نام:امير رضا عنوان پايان‌نامه:طراحي درگاهي براي مجلات الكترونيكي رايگان، ويژه دانشگاه شهيد چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجويان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 60 بازدید
نام خانوادگی: بيرانوند نام: علی استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی عنوان رساله:تأثير اجراي برنامه آموزش استفاده از كتابخانه بر توانايي استفاده از كتابخانه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 57 بازدید
نام خانوادگي: زوارقينام: رسولاستادراهنما: دكتر عبدالحسين فرج پهلواستاد مشاور: دكتر عبدالحميد معرف زادهارائه الگويي براي ويژگيهاي نمايشي و رابط كاربري ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.