پست های ارسال شده در تیر سال 1384

نام خانوادگی: کرمانی نام: مهنوش استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی عنوان پايان نامه: پيشنهاد يک مجموعه قواعد فهرست نويسی استاندارد مطابق با ويژگيهای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید
نام خانوادگی: عبداللهی نام: ام البنين استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی عنوان پايان نامه: بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيدچمران اهواز به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید
نام‌خانوادگي: صابری  نام: مريم درجه‌تحصيلي: كارشناسي‌ارشد عنوان پايان‌نامه: بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي ايران و كشورهاي امريكا، كانادا و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 55 بازدید