پست های ارسال شده در فروردین سال 1384

نام خانوادگی: کشتی رانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام:  شقایق عنوان پایان نامه: بررسی ساختار سازمانی مراکز اطلاع رسانی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 52 بازدید
نام خانوادگی: خاجوی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام: پریسا عنوان پایان نامه: مقایسه توصیفی برخی از قابلیتهای نرم افزار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 72 بازدید
نام خانوادگی: حيدری نام: عليرضا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> عنوان پایان نامه: بررسی خدمات مرجع کتابخانه های مرکزی دانشگاههای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 56 بازدید
نام خانوادگی: فارسی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام: قربانعلی عناون پایان نامه: طرح پیشنهادی نمایه استنادی علوم جمهوری اسلامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید
نام خانوادگی: کلابیان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نام: محمد عنوان پایان نامه: مقایسه فعالیتهای علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
نام خانوادگی: طبیبیان                                          نام: شهرزاد استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> تاریخ فارغ التحصیلی: تیر ماه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید