پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان

عنوان: ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان و مطالعه خدمات تحويل مدرك درايران به منظور ارائه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 65 بازدید

تماس مستقيم كتابدار با مراجعه‌كننده و رايانه‌هراسي

نام دانشجو: فيروزه زارع‌فراشبندي استاد راهنما: دکترمرتضی کوکبیعنوان: بررسي رابطه ساده و چندگانه پيش‌بين‌هاي مهم رايانه‌هراسي با آن، در بين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

بررسي استفاده از خط‌ مشي مجموعه‌گستري

عنوان:بررسي استفاده از خط‌ مشي مجموعه‌گستري و شناسايي مشكلات استفاده از خط مشي مجموعه‌گستري از ديدگاه مديران كتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي مجري ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 54 بازدید