پست های ارسال شده در بهمن سال 1382

طرح پيشنهادی ايجاد پايگاه وب کتابداران ايران براساس نيازهای آنان

  اين پايان نامه توسط آقای محمد نعيم آبادی دردانشگاه شهيدچمران اهوازارائه شده است.استاد راهنمای ايشان دکترعصاره بودند. امروزه اکثرمراکزعلمی و فرهنگی-سازمانها-کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید