پست های ارسال شده در شهریور سال 1382

بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي

پايان‌نامه كارشناسي ارشدبررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي: مجلات دانشكده‌هاي پزشكي دانشگاههاي تهران, شهيد بهشتي و مشهد در سالهاي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 62 بازدید

طرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي

پايان‌نامه كارشناسي‌ارشدطرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي در شرايط فعلي. استاد راهنما: طاهره علومي. پايان‌نامه (كارشناسي ارشد) ._ دانشگاه تهران، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

ساخت يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي ايران

Development of a Machine-Readable Cataloguing (MARC) Fromat for Iran.ساخت يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي ايران. استاد راهنما: هلن جارويس. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 55 بازدید

تدريس كتابداري ازطريق تلويزيون

فرزين،فرزانه.بررسي تدريس كتابداري از طريق كلاسهاي آزاد راديو تلويزيون دانشگاه شيراز،1355.اين بررسي، به منظور شناخت ميزان موفقيت يا عدم موفقيت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

ميزان كمك‌يابي دانشجويان دانشگاه شيراز از كتابدار در انجام تحقيقات كتابخانه‌اي

دكتر عبدالرسول جوكاردانشيار علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيرازفاطمه معتمديدانشجوي دكتري علوم كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيرازچكيدهاين تحقيق به منظور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 45 بازدید