نام خانوادگی: طبیبیان                                        

 نام: شهرزاد

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تاریخ فارغ التحصیلی: تیر ماه 1380 تعداد صفحات: 204

عنوان پايان نامه: میزان کاربرد کتاب "دستورنامه برگه آرایی" و تحلیل علل استفاده یا عدم استفاده از آن در کتابخانه های عمومی شهر تهران

 

کلید واژه ها: برگه آرایی، شناسه آرایی، کتاب دستور نامه برگه آرایی، کتابخانه های عمومی شهر تهران، سازماندهی، بازیابی

 

چکیده:

این پژوهش به بررسی میزان کاربرد کتاب "دستورنامه برگه آرایی" تالیف فرهاد وزیری و تحلیل علل استفاده یا عدم استفاده از آن در کتابخانه های عمومی شهر تهران، بررسی موارد مطرح نشده در کتاب فوق و همچنین چگونگی شناسه آرایی در سه نرم افزار کامپیوتری می پردازد.

برای گرد آوری اطلاعات لازم از یک پرسشنامه حضوری و دو سیاهه وارسی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشانگر این نکته است که 28/84 درصد کتابداران موافق قواعد مطرح شده در این کتاب و 72/15 درصد آنها مخالف این قواعد می باشند. همچنین در 28/67 درصد کتابخانه ها مطابق با این قواعد و در 72/37 درصد آنها مغایر با آنها عمل شده است که در صورت اصلاح برخی از قواعد این کتاب، بیشتر هم مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه با این که نرم افزارهای کامپیوتری فقط قادر به رعایت 5/34 درصد موارد مطرح شده در این کتاب می باشند، می توان با این نتیجه رسید که کتاب فوق تا حدود بسیار کمی برای شناسی آرایی در محیط کامپیوتری مناسب می باشد.

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
دانا اکبری نسب

بسیار خوب است... ما هم زمانی کتابدار بودیم

Whoops, looks like something went wrong.