نام خانوادگی: محسنی

نام: مهدی

عنوان پايان‌نامه: مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای ایران بر اساس منابع پایان نامه های آنها طی سالهای 1377-1382 به منظور  تعیین مجلات هسته و هزینه سودمندی آنها

استاد راهنما: دکتر فريده عصاره

چكيده:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 تحقیق حاضر برآن است که از طریق به کارگیری روش تحلیل استنادی به مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای مجری دوره های کارشناسی ارشد تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سالهای 1377-1382 بپردازد و مجلات هسته در پایان نامه های دانشگاههای مورد بررسی را مطالعه و هزینه سودمندی آنها را تعیین نماید. این تحقیق از نوع استنادی و مقایسه ای است و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام می گیرد. روش گردآوری داده ها از طریق فیش نویسی از منابع و مآخذ این پایان نامه هاست. بهای مجلات هسته جهت محاسبه هزینه سودمندی

از طریق رجوع به دیسک فشرده اولریخ و بخش نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاهها به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده برادفورد در مورد مجلات لاتین دانشگاههای فردوسی مشهد و شیراز صادق نیست. دانشگاه شهید چمران اهواز دارای دو مجله هسته، دانشگاه تهران دارای سه مجله هسته و دانشگاه تربیت مدرس دارای دو مجله هسته در پایان نامه های خود می باشند و به صورت یکجا سه مجله هسته در پایان نامه های پنج دانشگاه یافت می شوند. نیم عمر کتابهای فارسی مورد استناد در پایان نامه های پنج دانشگاه، 12 سال، مجلات فارسی، 8 سال، پایان نامه های فارسی، 12 سال و سایر مواد فارسی هشت سال می باشد. نیم عمر کتابهای لاتین مورد استناد در پایان نامه های پنج دانشگاه، 20 سال، مجلات لاتین، 12 سال، پایان نامه های لاتین، 16 سال و سایر مواد لاتین، 3 سال می باشد. College & Research Libraries هزینه سودمندتر از سایر مجلات هسته می باشد. پنج دانشگاه به طور یکجا در موضوع ((مواد منابع)) با 16/22 درصد عنوان پایان نامه حائز بیشترین تعداد عناوین پایان نامه می باشند و در موضوع ((کنترل کتابشناختی)) پایان نامه ای ندارند. در مجموع، دانشجویان پنج دانشگاه، بیشترین میزان استفاده از مجلات با 63/39 درصد استناد و کمترین میزان استفاده را از نامه ها با 2 درصد استناد دارند.

/ 2 نظر / 154 بازدید
عاطفه زارعی

با سلام و خسته نباشید از شما خواهشمند است چکیده ایان نامه های سالهای قبل هم ضمیمه باشد زیرا من چکیده ایان نامه خانم زویا آبام را می خواهم باتشکر و احترام

طراحی سایت

سلام. اگه خواستید وبلاگتون رو به وب سایت تبدیل کنید، با ما تماس بگیرین. http://www.golha.net