نام خانوادگي : پارسايي محمدي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نام: پرستو

استاد راهنما: دكتر مرتضي كوكبي

استاد مشاور: دكتر عبدالحسين فرج پهلو

عنوان رساله: تحليل توصيفي و استنادي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سالهاي 1382-1351

چكيده:

اين تحقيق كه با روش تحليل استنادي صورت گرفته است به بررسي مقالات منتشر شده در مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سالهاي 1382-1351 پرداخته است. در اين تحقيق 29 شماره از اين مجله مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي بخش اول تحقيق نشان داد كه از مجموع 201 مدرك منتشر شده در اين مجله-127 مدرك توسط مردان و- 19 مدرك توسط زنان و 52 مدرك با همكاري زنان و مردان تهيه شده است. در ميان دانشكده ها و موسسات آموزش عالي-اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيشترين تعداد مدرك را به خود اختصاص دادند و در اين ميان سهم دانشكده علوم تربيتي اين دانشگاه با توليد 138 مدرك بيشترين بوده است. نويسندگان كليدي هم در اين تحقيق مشخص شدند. پراكندگي موضوعي مدارك مندرج در مجله نيز يكسان نبود و موضوع روانشناسي سهم بيشتري را به خود اختصاص داد. از 201 مدرك مندرج در اين مجله- تعداد 4107 استناد استخراج شد. از اين تعداد 947 استناد به منابع فارسي و 3160 استناد به منابع لاتين بوده است. بررسي نوع مواد مورد استناد نشان داد كه بيشترين استناد در منابع فارسي به كتابها بوده است كه رقم 444 را به خود اختصاص داده است. بررسي استنادهاي منابع لاتين نشان داد كه بيشترين استناد يعني 1802 استناد به مجلات بوده است. از بررسي تاريخ استنادها در ارتباط با منابع فارسي مشخص شد كه بيشترين استنادها مربوط به سالهاي 1373 به بعد مي باشد. اين درحالي است كه در منابع خارجي بيشترين استنادها به سالهاي 1994-1985 اختصاص داشته است. در نتيجه كهنگي مواد در منابع فارسي 10 سال و در منابع خارجي 20 سال محاسبه شده است كه به طور متوسط نيم عمري برابر با 15 سال براي كل منابع برآورد شده است. ميانگين تعداد استناد در هر مدرك 21 استناد بوده است.

/ 1 نظر / 134 بازدید
طراحی سایت

سلام. اگه خواستید وبلاگتون رو به وب سایت تبدیل کنید، با ما تماس بگیرین. http://www.golha.net