نام خانوادگی: خاجوی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نام: پریسا

عنوان پایان نامه: مقایسه توصیفی برخی از قابلیتهای نرم افزار کتابخانه ای جامع پویا با قابلیتهای مشابه در نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش

 

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

تاریخ فارغ التحصیلی: 1379                                               تعداد صفحات: یا، 350، یازده

 

کلید واژه ها: نرم افزارهای جامع کتابخانه ای، نرم افزار جامع کتابخانه پویا، نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش

 

 

چکیده:

با رونق یافتن انواع نرم افزارهای کتابخانه ای، رقابت بین شرکت های طراح این گونه نرم افزارها پدید آمده و همین مسأله، امر انتخاب نرم افزار کتابخانه ای مناسب را برای کتابداران دشوار نموده است. این دشواری زمانی بیشتر می شود که نرم افزارهای جدید، با امکانات بیشتر وارد بازار شوند. یکی از نرم افزارهای کتابخانه ای که به نظر می رسد در حال حاضر متداول ترین نرم افزار کتابخانه ای در ایران است و بر پایه آمار ارائه شده از سوی مدیریت آن، تا خرداد ماه 1378، 371 استفاده کننده مرکز اطلاعاتی و کتابخانه دانشگاهی داشته است نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش است. نرم افزاری نیز به نام نرم افزار جامع کتابخانه ای پویا اخیراً وارد بازار شده که ویژگی منحصر به فرد آن، "کتابدار" بودن طراح آن است. طراح نرم افزار پویا در سال 1377 در جزوه ای سه صفحه ای به مقایسه برخی از قابلیت های نرم افزار خود با نرم افزار پارس آذرخش پرداخت و طی این جزوه، با اختصاص امتیازهای صفر و یک و ناقص و کامل به نرم افزار پویا 64 امتیاز و به پارس آذرخش 25 امتیاز داد.

مبنای تحقیق حاضر، مقایسه آن گروه از بندهایی بود که در جزوه سه صفحه ای فوق الذکر آمده است و موارد مورد ادعا در جزوه سه صفحه ای، عملاً در روی هر دو نرم افزار و با توجه به رکوردهایی که در پایگاههای داده های هر دو نرم افزار وجود داشتند بررسی شدند. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، مشاهده مستقیم همراه با آزمایش و سپس، مصاحبه بود. برای بررسی هر قابلیت، ملاک نخست، راهنمای پیوسته هر نرم افزار، سپس دستنامه آن، و آنگاه تصاویری مربوطه انتخاب شد.

مقایسه در دو بخش انجام گرفت: در بخش نخست، مواردی که پویا امتیاز یک و پارس آذرخش امتیاز صفر به دست آورده اند با استفاده از پایگاه های داده های هر یک از دو نرم افزار که در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز و آزمایشگاه کامپیوتر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه موجودند بررسی شدند. در بخش دوم مواردی که هر دو نرم افزار امتیاز یک کسب کرده اند نیز با استفاده از همین پایگاه های داده ها مورد مداقه قرار گرفتند. معایبی نیز که در هر دو نرم افزار در حین کار مشاهده شد و خارج از چاچوب جزوه سه صفحه ای بود نیز در نهایت گزارش شدند.

در پایان مقایسه، امتیازهای 64 و 25 که در جزوه سه صفحه ای به ترتیب به نرم افزارهای پویه و پارس آذرخش داده شد، و تفاضل امتیازها را به 39 امتیاز به سود پویه رسانده بود به 5/92 و 91 برای این نرم افزارها تبدیل شد و برتری 39 امتیازی پویا را به برتری 5/1 امتیازی برای همین نرم افزار کاهش داد.

 

/ 1 نظر / 70 بازدید
اسماعيل کرباسی

باسلام ممنون از توضيحات و تحقيقات شما. چگونه ميتوانم به نرم افزار کتابخانه پويا دسترسی داشته باشم. ۰۹۱۲۷۵۳۰۰۸۹