نام خانوادگی: فارسی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نام: قربانعلی

عناون پایان نامه: طرح پیشنهادی نمایه استنادی علوم جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکتر فریده عصاره

تاریخ فارغ التحصیلی: تیر ماه 1380                           تعداد صفحه: 104

 

کلید واژه ها: استناد، اطلاعات، انتشارات علمی، ایران، بازیابی، بانک اطلاعاتی، علوم، نمایه

 

چکیده:

امروزه تولید اطلاعات به صورت چاپی و الکترونیکی لحظه به لحظه در حال افزایش است. یکی از عوامل مهم و مؤثر در سنجش میزان توسعه و پیشرفت کشورها، سنجش میزان انتشارات علمی آنها می باشد. به علت افزایش چشمگیر حجم اطلاعات، متخصصان حوزه های مختلف علمی دیگر نمی توانند تمام مطالب منتشره در حوزه تخصصی خود را مرور نمایند. سازماندهی سریع انواع اطلاعات علمی و دسترس پذیر کردن آنها در هر جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راههای دسترسی سریع به اطلاعات استفاده از بانکهای اطلاعاتی، چکیده نامه ها و نمایه ها می باشد. یکی از نمایه های مهم و چند منظوره ای که از طریق آن می توان اطلاعات کتابشناختی متون برجسته علمی را بازیابی نمود و به ارزیابی انتشارات علمی کشورها، سازماندهی تولید کننده علم، افراد و ... به دور از هر گونه اعمال نظر شخصی پرداخت، نمایه استنادی علوم است. این نمایه فقط متون علمی که به زبان انگلیسی هستند را به طور گزینشی از سراسر دنیا تحت پوشش قرار می دهد. لذا نمایه استنادی علوم (SCI) نشان دهنده کل تولیدات علمی کشورهایی که زبان رسمی آنها انگلیسی نیست نمی باشد. از جمله کشورهایی که برای خود نمایه استنادی مستقل علمی منتشره در داخل کشور وجود ندارد. هدف این پایان نامه ارائه طرح پیشنهادی نمایه استنادی علوم ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از لیست مجلات دارای اعتبار علمی – پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1378) انتخاب گردیده است. مجموعاً 5 عنوان مجله منتشره در سالهای 77-1376 (27 شماره) در حوزه های کشاورزی، فنی و مهندسی انتخاب شد. ساختار نمایه استنادی علوم (SCI) مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از مقالات جامعه آماری (عنوان مقاله، چکیده، استنادها و ...) استخراج و پردازش گردید. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به مسائل زبانی، رسم الخط فارسی و چند زبانه بودن استناد به متون در مقالات جامعه آماری، ساختار نمایه استنادی علوم (SCI) برای متون غیر علمی منتشره در ایران مناسب نیست. نمایه پیشنهادی دارای چهار قسمت تحت عناوین 1- نمایه منبع 2- نمایه موضوعی گردان 3- نمایه سازمانها و تنالگانها 4- نمایه استنادها می باشد. به علت اینکه فراهم آوری چنین نمایه استنادی مستلزم صرف بودجه، استخدام پرسنل با تخصصهای مختلف و تشکیل کمیته های مشورتی از تمام حوزه های علمی می باشد. این پایان نامه پیشنهاد می نماید معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی فراهم آوری مستمر نمایه استنادی علوم ایران باشد.

/ 0 نظر / 92 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.