چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز

عناوین مطالب وبلاگ چكيده پايان نامه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهیدچمران اهواز

دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥
یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٥
یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥
دوشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٥
دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٥
چهارشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٤
دوشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٤
یکشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٤
یکشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٤
دوشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٤
شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٤ :: شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٤
دوشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٤
شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤ :: شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤
شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤ :: شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤
یکشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٤
یکشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٤
چهارشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۳
بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز :: شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۳
ارزيابي ساختاري و محتوايي وب سايتهاي خدمات تحويل مدرك جهان :: جمعه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۳
تماس مستقيم كتابدار با مراجعه‌كننده و رايانه‌هراسي :: یکشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۳
بررسي استفاده از خط‌ مشي مجموعه‌گستري :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۳
بررسی رابطه عملکرد مديريتی مديران واجد و فاقد مدرک کتابداری... :: دوشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٢
بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
طرح پيشنهادی ايجاد پايگاه وب کتابداران ايران براساس نيازهای آنان :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢
بررسي وضع استناد در مجلات پزشكي فارسي :: جمعه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٢
طرح پيشنهادي براي تربيت كتابدار آموزشگاهي :: جمعه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٢
ساخت يك فرمت فهرستنويسي ماشين‌خوان (مارك) براي ايران :: یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٢
تدريس كتابداري ازطريق تلويزيون :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
ميزان كمك‌يابي دانشجويان دانشگاه شيراز از كتابدار در انجام تحقيقات كتابخانه‌اي :: دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢
هو العليم :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٢